Jak zacząć korzystać z usługi Autostrady w SkyCash?

Wystarczy pobrać aplikację SkyCash w wybranym sklepie Google Play, AppStore lub AppGallery. Na ekranie głównym aplikacji należy wybrać kafel AUTOSTRADY, a następnie wskazać kartę płatniczą oraz dodać swoje pojazdy. Aby to zrobić należy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz jego model i kategorię.