Ile moich pojazdów może korzystać z usługi Autostrady w SkyCash jednocześnie?

Nie ma przeszkody, żeby klika pojazdów jednocześnie znajdowało się na austostradzie i korzystało z automatycznych płatności SkyCash. Należy jedynie pamiętać, aby zapewnić odpowiednią ilość środkiów na wskazanym dla danego pojazdu źródle patności.