Czy muszę być zweryfikowanym lub zaufanym użytkownikiem SkyCash, żeby korzystać z usługi Autostrady w SkyCash?

Nie, z usługi Autostrady w SkyCash korzystać mogą wszyscy użytkownicy aplikacji.