Czy mogę korzystać ze SkyCash, podrózując po autostradzie motocykleml?

Niestety nie. Systemy obsługują obecnie wszystkie pojazdy z kategorii 1 – 5, jednak za wyjątkiem motocykli.