Czy mogę korzystać z usługi Autostrady w SkyCash, jeśli nie mam numeru PESEL?

Tak. Z usługi „Autostrady” możesz korzystać od razu po zarejestrowaniu się do systemu SkyCash, a do tego wymagamy tylko podstawowych danych.

Numer PESEL wymagany jest dopiero w momencie, kiedy chcesz się zweryfikować i uzyskać instrument płatniczy, a co za tym idzie, dodatkowe funkcje płatnicze w aplikacji (np. natychmiastowe transfery środków do innych użytkowników aplikacji lub wypłacanie gotówki w bankomatach).