Czy kilka osób może mieć dodany ten sam pojazd?

Nie. Nie ma też takiej potrzeby. Usługa Autostrady w SkyCash opiera się o płatność automatyczną, dla wskazanego numeru rejestracyjnego. Niezależnie od tego kto przemieszcza się danym pojazdem, opłata zostanie pobrana ze wskazanego w aplikacji źródła płatności.