Czy aplikacja musi być włączona, kiedy przejezdzam przez bramki?

Usługa „Autostrady” w SkyCash, po prawidłowej konfiguracji, pozostaje całkowicie bezobsługowa. Nie ma konieczności włączania aplikacji SkyCash podczas przejazdu przez punkt poboru opłat na autostradzie. Płatność będzie pobierana automatycznie, z przypisanej do usługi karty płatniczej, na podstawie zeskanowanej tablicy rejestracyjnej Twojego pojazdu. Bardzo ważne jest aby dane dotyczące numeru rejestracyjnego były wprowadzone poprawnie, a karta przeznaczona do pobierania opłat, była ważna i miała odblokowane usługi e-commerce.